ZESPÓŁ

mgr Grażyna Kryjak-Lenart
  pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu, terapeuta wychowania zdrowotnego i prorodzinnego, logopeda;

mgr Dorota Lurka
  pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta;

mgr Iwona Sobel
  psycholog, terapeuta interwencji kryzysowej, biegły psycholog sądowy;

mgr Justyna Guzik
  filolog logopeda;

mgr Milena Sobańska
  pedagog;

mgr Iwona Magdalena Rusin
  pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej;

mgr Barbara Miłkowska
  filolog logopeda, terapeuta integracji sensorycznej;

mgr Agnieszka Jurewicz
  fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej;
 

Pracowali z nami:

logopeda Pani Joanna Wójtowicz – Pałasz,
psycholog Pani Magdalena Piszczek-Burzyńska,
psycholog Pani Paulina Sochacka.
 

Współpracujemy także z najlepszymi rehabilitantami którzy realizują dla nas projekty dla Fundacji POLSAT w domach naszych podopiecznych.

Od 2009 roku wyjeżdżamy także z Fundacją Prodeste z Opola i Firmą TAIRON z Lublina na turnusy terapeutyczne w czasie wakacji.

Pracownicy Pracowni LOBUS odbyli CYKL SZKOLEŃ  DLA SPECJALISTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI  OSOBOM ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ICH RODZINOM: „Kompleksowy model   pracy  w diagnozie  i terapii osób ze spektrum autyzm” 132 h. Poradnia dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju "Prodeste"  Opole, Fundacja ”Prodeste” Opole, maj-listopad 2009;

Inne odbyte szkolenia:

 • "Znaki manualne i symbole MAKATON program Rozwoju Komunikacji" Kraków , 2011r.;
 • „Dziecko z dysfunkcjami w przedszkolu” - Małopolski Niepubliczny Ośr. Doskonalenia Nauczycieli Kraków 2008r;
 • „Moje sylabki – nauka czytania  metoda symultaniczno sekwencyjną” – Wydawnictwo WiR, Kraków 2008r.;
 • „Zabawa z dzieckiem z autyzmem”  NZOZ „Effatha  w Krakowie, 2008r.;
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego W Sherborne” - I stopień – Kraków 2008r.
 • „Dziecko Krzywdzone” - Skawina, 2009r.;
 • „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci które chciałyby mówić, ale nie mogą?” Poznań, 2008r.;
 • „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)”- Skawina , 2010r.;
 • „Techniki edukacyjne i wychowawcze w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu” – Fundacja Prodeste - Opole, III.2011r.;
 • „ZASTOSOWANIE  METODY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W STYMULACJI  ROZWOJU  MOWY DZIECI Z USZKODZENIAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO”- Kraków- 2011r.;
 • „STYMULACJA SENSORYCZNA WG C.DELACATO  W DIAGNOZIE I TERAPII OSÓB  ZE SPEKTRUM AUTYZMU ‘’-Fundacja Prodeste -  Opole,  III. 2012r.;

Udział w konferencjach naukowych:

 • Międzynarodowa Konferencja ”Rain Man jest wśród nas”  dotyczącej Autyzmu, 27-29.11.2008, Kraków;
 • VI Konferencja naukowa „Zdumiewający Świat Zmysłów – wybrane metody wspomagania integracji sensorycznej u dzieci z wyzwaniami edukacyjnymi – Karków 2010r;
 • „Czas na dialog” Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego, Kraków 2008r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa- Praca z dzieckiem z autyzmem, Kraków 2008r.;
 • „ Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania jako stymulacja rozwoju” Kraków 2009r.;
 • Międzynarodowa Konferencja "Autyzm-specyficzne potrzeby-kompleksowa terapia" Fundacja SYNAPSIS, 2010r.;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska” Fundacja Alpha Lublin 19-20.11.2010 r. ;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „SYSTEMOWE PODEJŚCIE WE WSPOMAGANIU ROZWOJU, EDUKACJI, ŻYCIA  ZAWODOWEGO  I SPOŁECZNEGO OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA - Poznań , 4-5 grudnia 2009 r.;
 • Konferencja „Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia” – Warszawa  24 – 26 września 2010r.;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „ RUCH, WZROK, SŁUCH – PODSTAWA UCZENIA SIĘ” -  APS Warszawa, 17. września 2011 r.;