OFERTA PRACY terapeuta SI

Zatrudnimy terapeutę INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Praca z dziećmi 2 do 10 roku życia w ramach wczesnego wspomagania i zajęć w przedszkolu.

Dobre warunki pracy.

Wymagane doświadczenie i referencje.

CV tylko drogą mailową:
pracownialobus@gmail.com