*** P O S Z K O L E N I U ***

Dziękujemy z liczne przybycie na szkolenie 26-27.III. 2011 r w Suchej Beskidzkiej.

W szkoleniu wzięło udział 30 osób. Byli to pedagodzy z okolicznych szkół i przedszkoli oraz rodzice dzieci objętych terapią przez Pracownię LOBUS.