PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA AUTYZMU

Poradnia LOBUS w Suchej Beskidzkiej podpisała umowę współpracy  z fundacją SYNAPSIS z Warszawy www.badabada.pl na realizację badań przesiewowych wczesnego wykrywania autyzmu.

Badanie obejmuje dzieci już od ukończenia przez nie 7 miesiąca życia. Wymaga obserwacji dziecka i przeprowadzenia z nim kilku prostych prób, nie wykraczających poza codzienne działania w żłobku/ przedszkolu.

W obserwacji dziecka wykorzystuje się narzędzie SACS-R umożliwia ono badanie dzieci od 7 do 31 miesiąca życia, ewentualnie także starszych. Narzędzie pozwala wykrywać nietypowy rozwój dziecka w zakresie społecznego komunikowania się oraz relacji społecznych.  W przypadku stwierdzenia atypowych zachowań, osoba badająca przekazuje rodzicom pisemną informację

o kolejnych krokach, jakie powinni podjąć.

 

Spotkanie z dzieckiem i rodzicem odbywa się w Poradni LOBUS polega na 30 minutowej zabawie z dzieckiem w obecności rodzica,  na podstawie wykonanych prób osoba badająca wypełnia arkusz oceny. Rodzice otrzymują pisemną informację zaświadczenie o wynikach konsultacji.

Zapraszamy na wstępne konsultacje do Poradni LOBUS w Suchej Beskidzkiej : zapisy pod nr telefonu 608 837 7 44