S Z K O L E N I E

Zaburzenia rozwoju mowy i wady wymowy u dzieci

w wieku przedszkolnym.

 

Dzieci mówiących wadliwie jest bardzo dużo i ciągle przybywa. Średnio co trzecie dziecko   w przedszkolu lub na początku szkoły ma opóźnioną bądź zaburzoną mowę. Skala zjawiska jest więc ogromna.

Często zastanawiamy się, czy dziecko mówi poprawnie i czy rozwój jego mowy przebiega prawidłowo, a także czy jest opóźniony lub zaburzony. Czynimy tak, bo na podstawie tego, jak mówi dziecko, oceniany jest trafnie prawdopodobny poziom jego rozwoju intelektualnego, a  u kończącego przedszkole – po części jego dojrzałość szkolna. Dlatego warto przypomnieć, iż nieskorygowane przed podjęciem nauki szkolnej zaburzenia mowy powodują, że dzieci piszą z błędami, słabo czytają, mają zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się.

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących logopedów, pedagogów,  nauczycieli przedszkoli, rodziców  oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Osoba prowadząca:

 mgr Joanna  Wojtowicz-Pałasz- logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, pedagog, kilkuletni pracownik Maltańskiego Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom, wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Humanistycznej w Brzegu, pracownik NZOZ-u oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci               w wieku przedszkolnym, wspomaganiem rozwoju mowy dzieci niemówiących,
a w szczególności terapią dzieci z autyzmem.

 

TERMIN :  19.10.2013   ( sobota ) o godz. 9.00 - 18.00

LICZBA UCZESTNIKÓW: 20 osób (obowiązuje kolejność zgłoszeń).

CZAS TRWANIA : 1 dzień – 9 godzin dydaktycznych                           
CENA SZKOLENIA : 260 zł

W CENĘ WLICZONO: serwis kawowy, drobny poczęstunek, imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.

Informacje organizacyjne:                    

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie: 660 826 478  / 608 837 744 lub drogą mailową pracownialobus@gmail.com