SZKOLENIE - Neuro-sensomotoryczna Integracja Odruchów Twarzy - wg dr S. Masgutowej .

 LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka wraz z Ośrodkiem Edukacyjnym            "Kinezis II" w Sosnowcu zapraszają na specjalistyczne szkolenie:

Neuro-sensomotoryczna Integracja

Odruchów Twarzy- wg dr S. Masgutowej

Kurs Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów Twarzy jest autorskim kursem
dr S. Masgutowej -
 padząca:
ELŻBIETA CIEPLIŃSKA (Gdańsk)
specjalista wczesnej interwencji i wspomagania małego dziecka, licencjonowany terapeuta

i instruktor programów MNRI ® - Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration, terapeuta Integracji Sensorycznej, Prowadzi Centrum Edukacji i Rozwoju Ruchowego w Gdańsku.

 

TERMIN :  12 – 13 .04.2014   o godz.    sobota 9.00 - 17.00 ; niedziela 9.00 – 15.00

LICZBA UCZESTNIKÓW: 20 osób (obowiązuje kolejność zgłoszeń).

KURS PRZEZNACZONY JEST DLA:  Terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców, osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.

CZAS TRWANIA : 2 dni – 16 h dydaktycznych                          CENA SZKOLENIA : 550 zł

 

PO SZKOLENIU OTRZYMASZ: Materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie ukończenia kursu wydany  przez Instytut dr S. Masgutowej.

 

Informacje organizacyjne: Zgłoszenia można dokonać telefonicznie: 660 826 478  / 608 837 744 lub drogą mailową pracownialobus@gmail.com lub osobiście w Pracowni LOBUS  od 8.00-18.00, Sucha Beskidzka,  ul. B.Wildera 14 ,