WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA.

Informujemy, że zwolniło sie jedno miejsce na realizację WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA w naszej placówce.
 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe

i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego,  od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole,    a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Podstawy prawne wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

- Art. 71b pkt 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r nr 256, poz. 2572),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r.w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 12 lutego 2009 r.).

Dla kogo jest wczesne wspomaganie? (wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci).

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka działa w Pracowni LOBUS od 01.01.2010 roku. W chwili obecnej na zajęcia wwrdz uczęszcza 24 dzieci.    Najmłodsze dziecko ma 15 miesięcy.

Zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są bezpłatne. Odbywają się z udziałem rodziców na terenie placówki. Organizuje się je na podstawie wniosku rodziców i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wymiar zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w naszej placówce wynosi 4 godziny w miesiącu.

Zapisy na zajęcia w sekretariacie LOBUSa od 8.00 do 18.00

 

 

Oto typy pilka nozna i po ich przeczytaniu możesz już dziś postawić zyskowny zakład!