AKTUALNOŚCI

2015-02-08

 

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia przeznaczone dla dzieci wysokofunkcjonujących  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera oraz dzieci z trudnościami w kontaktach społecznych na innym podłożu, których umiejętności społeczne wymagają wsparcia.

Zajęcia rozpoczynają się od 19.03.2015

2014-10-29

Zatrudnimy terapeutę INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Praca z dziećmi 2 do 10 roku życia w ramach wczesnego wspomagania i zajęć w przedszkolu.

Dobre warunki pracy.

Wymagane doświadczenie i referencje.

CV tylko drogą mailową:
pracownialobus@gmail.com


 

2014-09-08

Wydawnictwo KOMLOGO http://www.komlogo.pl zaprasza na jednodniowe szkolenie dotyczące pracy z  

Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)

Strony