DLA DZIECI Z PRAWIDŁOWYM ROZWOJEM PROPONUJEMY:

Proponujemy dyrektorom szkół i przedszkoli ( szczególnie niepublicznych) zajęcia w placówce takie jak:

  • Zajęcia dla dzieci zdolnych, służące rozwijaniu globalnej sprawności procesów intelektualnych i myślenia twórczego
  • Zajęcia wspomagające techniki uczenia się
  • Zajęcia rozwijające zakres słownictwa i swobodę konstruowania wypowiedzi pisemnych oraz ustnych
  • Zajęcia wspomagające opanowanie zasad ortografii oraz pisanie z poprawnością ortograficzną
  • Zajęcia kształtujące zdolność czytania ze zrozumieniem oraz pisania na poziomie bardziej zaawansowanym (wspomaganie rozwoju dojrzałości procesów grafomotorycznych)
  • Zajęcia rozwijające zdolność myślenia operacyjnego z uwzględnieniem strategii rozwiązywania zadań i działań matematycznych
  • Terapia wspomagająca rozwój małego dziecka - program wczesnej interwencji
  • Zajęcia logopedyczne

Spotkania realizowane są w oparciu o autorskie programy prowadzących je terapeutów.

Wykorzystują oni także specjalistyczne programy komputerowe oraz pomoce dydaktyczne skonstruowane przez innych psychologów i pedagogów praktyków, publikujących materiały służące terapii lub wspomaganiu rozwoju w danej dziedzinie.

Proponowane zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych lub polegają na pracy w zespołach 2 - 3 osobowych. Odbywają się raz w tygodniu i trwają pełną godzinę zegarową. W ramach prowadzonych spotkań z dziećmi, rodzice mogą nieodpłatnie korzystać z poradnictwa psychologicznego związanego z problematyką zajęć oraz celem konstruowania wskazań do pracy w domu, przedszkolu lub szkole.

Czasami rozwój dziecka trzeba wspomóc poprzez zastosowanie odpowiednich oddziaływań terapeutycznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć dla dzieci i nastolatków.