DLA DZIECI Z PROBLEMAMI SZKOLNYMI PROPONUJEMY:

Proponujemy dyrektorom szkół i przedszkoli ( szczególnie niepublicznych) zajęcia w placówce takie jak:

DZIECI ZE ZDIAGNOZOWANĄ DYSLEKSJĄ LUB Z GRUPY RYZYKA:

Cele zajęć:

 • wczesne usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno - motorycznych
 • rekompensowanie deficytów poprzez wykorzystywanie lepiej rozwiniętych zdolności
 • terapia z wykorzystaniem zabawowych form pracy
 • rozbudzanie zainteresowania czytaniem oraz rozwijanie umiejętności czytania
 • przyzwyczajanie do systematycznych ćwiczeń, m.in. gimnastyki mózgu metodą Dennisona
 • podnoszenie wiary dziecka we własne możliwości, podkreślanie czynionych postępów
 • minimalizowanie skutków dysleksji w starszym wieku szkolnym
  Bardzo ważnym i istotnym efektem zajęć terapii pedagogicznej jest to, że są one efektywne, i powodują zmiany (np. zmiana nastawienia do nauki, pracy, opanowanie niechęci do szkoły). Dobór metod pracy podyktowany jest trudnościami, jakie ma dziecko.

DZIECI Z ZABURZENIAMI EMOCJONALNYMI:

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze szkoły podstawowej, które są nadwrażliwe, nieśmiałe, zahamowane, lękliwe, przeżyły urazy traumatyczne, sytuacje kryzysowe .
Cele zajęć:

 • dostarczenie dzieciom sytuacji, w których mogą korygować zaspokajanie swoich potrzeb emocjonalnych, uczyć się nowych form zachowania i zmieniać spostrzeganie świata
 • zmniejszanie napięć i niepokojów związanych z obrazem własnej osoby
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się
 • uczenie pozytywnego patrzenia na siebie i otoczenie, większej otwartości w kontaktach społecznych
 • stała współpraca z rodzicami i szkołą w celu zwiększenia ich umiejętności wychowawczych.

DZIECI Z PROBLEMAMI W ZACHOWANIU - NIEPOSŁUSZEŃSTWO, AGRESJA, NADPOBUDLIWOŚĆ

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa), u których zdiagnozowano lub podejrzewa się ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi).
Cele zajęć:

 • terapeutyczny: stworzenie możliwości odreagowania napięć, uzyskania konkretnych doświadczeń emocjonalnych, korygowanie obrazu samego siebie i samooceny
 • edukacyjny: uczenie dzieci sposobów radzenia sobie z napięciem fizycznym i emocjonalnym, z frustracją
 • rozwojowy: nabycie umiejętności społecznych - radzenie sobie ze stresem, z rozwiązywaniem konfliktów, z porozumiewaniem się
 • współpraca z rodzicami i ze szkołą: pomoc w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w grupach 2-3 osobowych lub indywidualnie; trwają godzinę lekcyjną lub zegarową w zależności od możliwości percepcyjnych dziecka.

Prowadzimy również konsultacje z pedagogami w dziecka macierzystym przedszkolu lub szkole, celem skorelowana pracy terapeutycznej.