Gabinet Integracji Sensorycznej

TERAPIA PROWADZONA JEST POPRZEZ RUCH W FORMIE ZABAWY.

Podczas zajęć angażowane są wszystkie zmysły, a w szczególności zmysł równowagi (układ przedsionkowy) i dotyku oraz wzroku i słuchu.
Do stymulacji zmysłu równowagi używa się specjalistycznego sprzętu. Są to huśtawki, hamaki, podwieszane koniki, deskorolki, trampoliny, równoważnie itp. Ćwiczenia te mają prowadzić do prawidłowej organizacji pracy układu nerwowego na poziomie analizy i syntezy dostarczanych bodźców zmysłowych.

 

JAKIM DZIECIOM TERAPIA SI (TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ)MOŻE POMÓC?
 

Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci z trudnościami rozwojowymi w tym: Trudnościami szkolnymi, zaburzeniami mowy, nadpobudliwością psychoruchową, lękliwością i spowolnieniem, z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji słuchowej, trudnościami z utrzymaniem równowagi, planowaniem ruchu, także dzieci z opóźnionym lub wolniejszym rozwojem fizycznym i umysłowym.

NA CZYM POLEGA TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?