PIERWSZE objawy AUTYZMU

Rodzicu bądź czujny. Im wcześniej rozpoczniesz pracę z dzieckiem tym lepsze będą efekty. Zapraszamy do Pracowni LOBUS w Suchej Beskidzkiej - Małopolska- powiat suski na zespołową diagnozę funkcjonalna i kliniczną.

Rodzice na ogół zaczynają niepokoić się o rozwój swoich dzieci zazwyczaj ok. 15-24 miesiąca życia - 80% rodziców zauważyło nieprawidłowości przed drugimi urodzinami (Giacomo i Fombonne,1998). Jeśli zgłaszają swoje obawy lekarzowi pediatrze, bardzo często w odpowiedzi słyszą, że należy poczekać, ponieważ dziecko może z tego wyrosnąć. Taka postawa prowadzi do tego, że dziecko znacznie później rozpocznie terapię. W Stanach Zjednoczonych dziecko otrzymuje diagnozę średnio dopiero w wieku 5 lat (CDC, 2002)

 

Na ogół między pierwszą wizytą dziecka u lekarza a postawieniem diagnozy autyzmu mija ponad dwa lata i niestety na ogół dopiero po tych dwóch latach rodzice zapisują dziecko na terapię. U podłoża opóźnionego rozpoznawania zaburzeń spektrum autyzmu leży kilka przyczyn:

 • niewiedza specjalistów,
 • ograniczony kontakt z dzieckiem, brak współpracy i motywacji podczas badania może być interpretowany jako nieśmiałość, itp.
 • brak symptomów specyficznych wyłącznie dla autyzmu
 • różnych czas występowania pierwszych objawów  i różne objawy u różnych dzieci
 • zmieniające się kryteria diagnostyczne i definicja autyzmu
 • brak zidentyfikowanych markerów biologicznych determinujących występowanie autyzmu

 

Na podstawie badań (Osterling i Dawson, 1994; Werner i in., 2000) wyróżniono najwcześniejsze objawy autyzmu, wymienione poniżej:

 1. brak reakcji na własne imię – 1 rok życia (8-10 mies.)
 2. brak wskazywania – 1 rok życia (10-12 mies.)
 3. brak współgrania emocjonalnego z opiekunem – 1 rok życia
 4. brak kontaktu wzrokowego – 1 rok życia
 5. brak uśmiechu w sytuacjach społecznych – 1 rok życia
 6. brak adekwatnych reakcji emocjonalnych – 1 rok życia
 7. brak właściwej ekspresji mimicznej – 1 rok życia
 8. pasywność w trakcie interakcji – 1 rok życia
 9. krótki czas patrzenia na ludzi – 1 rok życia

za :  http://www.forumautyzmu.pl

 

Tu wypowiedź Pani psycholog z Synapsis Agnieszki Grochowskiej

http://www.youtube.com/watch?v=lR1KvE63ESI

 

 

Zapraszamy na diagnozę zespołową do Suchej Beskidzkiej w Małopolsce - Pracownia LOBUS - Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

www.pracownialobus.pl