Trening słuchowy Johansena.

Zapraszamy na Trening słuchowy Johansena.
 

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach w tej grupie dzieci to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu czy zaburzeń zachowania. Pośród innych metod popularnych w Polsce, które stosują standardowy program terapii wyróżnia ją stosowanie indywidualnego, dostosowanego do potrzeb dziecka programu stymulacji słuchowej. Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków miejskich, gdyż odbywa się ona u dziecka w domu, jak również znacznie niższy koszt w porównaniu z innymi terapiami słuchowymi (Tomatis, Somas Samonas). Może być stosowana bez ograniczeń u dzieci z ADHD, autyzmem, specyficznymi trudnościami w nauce (np.dysleksją), deficytem uwagi, zaburzeniami percepcji słuchowej i porażeniem mózgowym. Diagnoza opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach badających centralne zaburzenia przetwarzania słuchu. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych. Program dźwiękowy nagrywany jest na płyty CD. Wystarczy 10 – 15 minut słuchania w ciągu dnia w domu lub szkole przez słuchawki. Postępy terapii słuchu są kontrolowane co 4 do 10 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowana płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa 6-10 miesięcy. Terapia kończy się powoli poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt. Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w 16 krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT). Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia centralne przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, tj. pełnym wykorzystaniem słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994). W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, uczeniu się, koncentracji uwagi, wypowiedziach pisemnych.