WSPOMAGANIE ROZWOJU ZDROWEGO DZIECKA

W pierwszych latach życia dziecka wiele sytuacji i zachowań może w sposób naturalny budzić niepokój rodziców i zmuszać do stawiania sobie pytań, na które nie do końca są pewni odpowiedzi.
"Czy powinienem się martwić jeśli moje dziecko w wieku dwóch lat jeszcze nie mówi ?" ,
"co zrobić jeśli dziecko nie umie przystosować się do sytuacji pobytu w przedszkolu ?",
"jak reagować na wybuchy złości u czterolatka ?",
"moje dziecko jest nieznośne",
"wszędzie go pełno, nie umie się zająć zabawą, ciągle domaga się uwagi" co robić ?".
Te i inne problemy zajmują rodziców we wczesnym okresie życia dziecka, którzy nie do końca wiedzą czy kłopotliwe zachowanie to już problem wymagający pomocy specjalisty, czy jedynie przejściowa trudność, z którą dziecko musi naturalnie uporać się na drodze swojego rozwoju.

 

LOBUS - Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka postara się wyjaśniać mechanizmy i przyczyny powstawania tych zachowań i rozstrzygniemy, czy w danym wieku stanowi to normę, czy też należy już w jakiś sposób korygować bądź stymulować zachowanie dziecka. Służymy konkretnymi wskazówkami do wykorzystania w praktyce, radzimy jak zapobiegać pewnym dokuczliwym czy niepożądanym zachowaniom, ewentualnie jaki odpowiedni program ćwiczeń stosować, aby dziecko osiągnęło określony próg rozwojowy.

Wczesna diagnoza trudności dziecka jest bowiem tym ważniejsza, że pozwala w porę zareagować, zmienić sposób postępowania, metody wychowawcze, zacząć dziecko stymulować w określonej dziedzinie, tak aby mogło bez stresu wkroczyć w nowy etap swojego życia, jakim będzie nauka w szkole.

Dla rodziców decyzja o posłaniu swojego trzyletniego, dziecka do przedszkola bywa trudna. Czasem jest to koniecznością życiową.

Właściwy moment pójścia do przedszkola jest inny u każdego dziecka. Najlepszym sygnałem, że nasza pociecha jest już gotowa na "rozstanie" , jest poszukiwanie przez nią kontaktu z rówieśnikami, pragnienie samodzielności, wręcz niezależności. Niestety nie u każdego dziecka daje się to wyraźnie zauważyć. Posyłanie dziecka do przedszkola po to, by się usamodzielniło może niestety pogłębić jego problemy emocjonalne. Nie oznacza to, że należy wtedy całkowicie zrezygnować z edukacji przedszkolnej. Spowoduje to ryzyko przesunięcia wszystkich trudności adaptacyjnych na okres pierwszych miesięcy, czy nawet lat w szkole, co może mieć negatywny wpływ na zdobywanie wiedzy.

Proponujemy Państwu badanie Waszego dziecka pod kontem dojrzałości szkolnej oraz zajęcia przygotowujące do pójścia do przedszkola / szkoły.

Dziecko w wieku 3 do 6 lat bardzo szybko uczy się i doskonali swoje umiejętności. W tym okresie kształtuje się jego charakter i zainteresowania. Ciągle jednak głównie zajmuje się zabawą, podczas której zadziwia nas dociekliwością i ciekawością świata.

Dobry start w przedszkolu a później w szkole ma ogromne znaczenie dla całego życia dziecka. Dlatego warto przygotowywać się do niego już od chwili decyzji o pójściu dziecka do przedszkola.