ZESPÓŁ ASPERGERA

Dzieci te są sprawne intelektualnie, ich specyficzne zachowania, niezrozumiałe, gwałtowne reakcje przypisywane są złemu wychowaniu. Z tego też powodu Zespół Aspergera diagnozowany jest późno, najczęściej dopiero w szkole.
Szwedzki badacz Gillberg zaproponował 6 kryteriów diagnostycznych dla tego zaburzenia, na podst. DSM-IV, oddających unikalny charakter tego zaburzenia.

 1. Zaburzenia funkcji społecznych z towarzyszącym mu dużym egocentryzmem; w takich dziedzinach jak;
  • niezdolność do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
  • brak chęci do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
  • słaba znajomość kodów społecznych,
  • nieadekwatne reakcje społeczne i emocjonalne.

   

 2. Ograniczone zainteresowania i aktywności, w tym:
  • bardziej zapamiętane niż zrozumiane,
  • wyłączanie innych zainteresowań,
  • przywiązanie do powtórzeń.

   

 3. Powtarzające się zachowania rutynowe lub rytuały:
  • narzucane sobie
  • narzucane innym.

   

 4. Cechy dotyczące języka i mowy takie jak:
  • możliwe, choć nie obserwowane w sposób ciągły, opóźnienie wczesnego rozwoju mowy,
  • na pozór perfekcyjnie opanowane funkcje ekspresyjne języka,
  • dziwna prozodia, szczególne cechy głosu,
  • upośledzenie rozumienia, obejmujące złą interpretację znaczeń dosłownych i ukrytych

   

 5. Problemy z komunikacją pozawerbalną, obejmujące:
  • ograniczony zakres gestów,
  • niezdarny język ciała,
  • ograniczony zakres lub niewłaściwe stosowanie mimiki,
  • szczególne, 'sztywne' spojrzenie,
  • trudności w utrzymaniu bliskiego kontaktu fizycznego.

   

 6. Niezgrabność ruchowa.

Nie wszystkie w/w cechy muszą być jednocześnie obecne.

LOBUS - Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka dokona diagnozy Twojego dziecka, opracuje program terapii i poprowadzi terapię. Prosimy o zapoznanie się z naszymi usługami.