Autyzm

"Autyzm powoduje, że czuję wszystko na raz nie wiedząc co czuję. Lub odcina mnie całkowicie od odczuwania czegokolwiek." Donna Williams

CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU

Całościowe zaburzenia rozwoju zwykle diagnozowane są we wczesnym okresie życia dziecka ich początek ujawnia się przed 5 rokiem życia. Istotą wszystkich całościowych zaburzeń rozwoju są nieprawidłowości w zakresie interakcji społecznych, porozumiewania się oraz ograniczenie wzorców zachowań i zainteresowań. Problemy te dotyczą funkcjonowania dziecka we wszystkich sytuacjach życiowych, mogą jednak zmieniać swoje nasilenie w zależności od wieku i konkretnej osoby. Wyrózniamy tutaj wg Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania - ICD-10.

 • Autyzm dziecięcy F84.0
 • Autyzm atypowy F84.1
 • Zespół Retta F84.2
 • zaburzenia dezintegracyjne F84.3
 • zaburzenie hiperkinetyczne F84.4
 • Zespół Aspergera F84.5
 • PDD - NOS F84.9 (całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone)

Przyczyny CZR nie są znane. Większość współczesnych badaczy uważa, że przyczyn należy szukać raczej w nieprawidłowościach rozwoju w okresie płodowym niż w relacjach emocjonalnych rodzice-dziecko (jak sądzono dawniej).

AUTYZM

Problem AUTYZMU dotyczy w Polsce około 10 000 dzieci i młodzieży oraz trudnej do określenia, ze względu na braki w diagnozowaniu, liczby dorosłych osób z autyzmem, szacowanej na kilka tysięcy. Razem z rodzinami, również ciężko dotkniętymi skutkami choroby, obejmuje bezpośrednio ponad 50 000 osób.

Charakterystyczne cechy autyzmu:

W sferze społecznej

 • Nienaturalny sposób wpatrywania się w oczy.
 • Niezwykłe sposoby wyrażania emocji.
 • Trudności z uczeniem się poprzez naśladowanie.
 • Trudności z inicjowaniem kontaktów społecznych.
 • Problemy z podzielnością uwagi.
 • Trudności z przyjęciem punktu widzenia drugiej osoby.
 • Trudności z dostosowaniem zachowania do sytuacji.
 • Problemy z interpretacją reguł społecznych.
 • Trudności z nawiązywaniem wzajemnych relacji w kontaktach społecznych.

W sferze komunikacji

 • Problemy z komunikowaniem własnych potrzeb i z wyrażaniem odmowy.
 • Problemy ze zrozumieniem znaczenia komunikacji.
 • Trudności ze zrozumieniem informacji werbalnej.
 • Rozumienie w oparciu o kontekst.
 • Niejednolity wzorzec przetwarzania informacji.
 • Echolalia.
 • Manieryczny sposób mówienia.
 • Rozumienie konkretne.
 • Ograniczone tematy rozmów.
 • Zadawanie dużej liczby pytań.

W sferze zachowań

 • Popadanie w stan niepokoju i poczucie zagubienia wywołane zmianami w otoczeniu i codziennych czynnościach.
 • Brak elastyczności, sztywne trzymanie się działań rutynowych.
 • Skomplikowane rytuały.
 • Zachowania przymusowe.
 • Ograniczone zainteresowania.
 • Problemy z inicjowaniem zajęć.
 • Trudności z wypełnieniem wolnego czasu.

W sferze sposobu myślenia

 • Niejednolity wzorzec rozwoju.
 • Trudności w rozwiązywaniu problemów.
 • Koncentrowanie uwagi na szczegółach a nie na pojęciach.
 • Trudności w rozróżnianiu relewantnych i nierelewantnych elementów.
 • Trudności w rozpoznawaniu, co jest abstrakcją a co konkretem.
 • Problemy z przeniesieniem.
 • Problemy z organizowaniem i szeregowaniem.
 • Problemy z generalizowaniem.
 • Trudności ze zrozumieniem pojęcia czasu.
 • Trudności z podejmowaniem decyzji/dokonywaniem wyborów.
 • Odmienna motywacja.
 • Odmienny styl uczenia się.

W sferze czuciowej

 • Niejednolity sposób przetwarzania informacji czuciowej (sensorycznej).
 • Nadmierne pobudzenie.
 • Łatwość rozproszenia uwagi.
 • Zbyt mała lub nadmierna wrażliwość.
 • Problemy z modulowaniem dopływu bodźców sensorycznych.

LOBUS - Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka dokona diagnozy Twojego dziecka, opracuje program terapii i poprowadzi terapię. Prosimy o zapoznanie się z naszymi usługami.