Pracownia LOBUS

Pracownia LOBUS przy ulicy Mickiewicza 39 w Suchej Beskidzkiej rozpoczęła działalność we wrześniu 2009 roku, jako prywatna placówka, jednocześnie uzyskała status SPECJALISTYCZNEJ NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

Pracownia LOBUS - NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA