DLA PACJENTÓW Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU PROPONUJEMY:

Proponujemy dyrektorom szkół i przedszkoli ( szczególnie niepublicznych) zajęcia w placówce takie jak:

1.TERAPIA INDYWIDUALNA

USTALENIE PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO

Program terapeutyczny zawiera zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. Jest on opracowywany na podstawie wyników diagnozy funkcjonalnej i dobierany indywidualnie do każdej osoby.

Spotkanie trwa 1 godzinę :

 • ustalane są reguły współpracy rodziców z terapeutą;
 • rodzice otrzymują program, a terapeuta prowadzący omawia kluczowe zagadnienia;
 • rodzice otrzymują sekwencję do ćwiczeń z dzieckiem w domu;
 • terapeuta demonstruje w jaki sposób wykonywać ćwiczenia;
  Czas trwania wizyty: 1 h Koszt: 100PLN

INTENSYWNY SYSTEM TERAPII

Zakres usługi:

 • min. 3 spotkania w miesiącu
  Do 4 roku życia - 30 minut - 30 zł
  Powyżej 4 roku życia - 45 min - 60 zł;
 • wizyta konsultacyjna 1h w miesiącu - przekazanie nowych sekwencji do ćwiczeń w domu, omówienie najważniejszych problemów;
 • kontakt e-mailowy: bez ograniczeń;
 • kontakt telefoniczny: w godzinach pracy terapeuty;

Podczas wizyty terapeuta pracuje z dzieckiem nad konkretnym problemem, np.:

 • ekspresją emocji;
 • rozwijaniem teorii umysłu;
 • posługiwaniem się planem aktywności;
 • motywacją do pracy edukacyjnej;
 • wyrównywaniem deficytów w nauce i in. zależnie od potrzeb dziecka

Ponadto raz w miesiącu terapeuta omawia z rodzicami przebieg terapii domowej, analizuje trudności i wskazuje sposoby ich pokonywania, oraz zleca w razie potrzeby konsultacje specjalistyczne - z logopedą, psychologiem lub psychiatrą.
Regularne, częste spotkania pozwalają na bieżąco reagować w sytuacji zmian w rozwoju dziecka oraz pracować w kontakcie terapeuta:klient nad konkretnymi problemami rozwojowymi. Daje to możliwość dobrego poznania dziecka i jego szczególnych potrzeb.

W terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju wykorzystujemy m.in następujące techniki i metody:

 • stymulację sensoryczną i elementy SI
 • elementy TEACCH
 • plany aktywności
 • elementy terapii behawioralno-poznawczej w kształtowaniu postaw społecznych
 • wspomaganą i alternatywną komunikację
 • metody rozwijania komunikacji deklaratywnej
 • metody rozwijania Teorii Umysłu i zdolności do decentracji
 • elementy metody Opcji
 • techniki edukacyjne, np. globalnego czytania
 • elementy metody Davisa przy trudnościach w nauce czytania i pisania
 • programy Knill'a
 • elementy W. Sherborne
 • elementy Metody Dobrego Startu
  Czas trwania wizyty: 1 h Koszt wizyty wraz z aktualizacją programu: 70 PLN

KONSULTACJE

Zakres usługi:

 • wizyta konsultacyjna 1h w miesiącu - przekazanie zaleceń oraz nowych sekwencji do ćwiczeń w domu, omówienie postępów dziecka i najważniejszych problemów;
 • analiza materiału wideo - do 30 min. nagrania;
 • kontakt e-mailowy: bez ograniczeń;
 • kontakt telefoniczny: w godzinach pracy terapeuty;

  Podczas wizyty prezentowane są aktualne ćwiczenia dziecka oraz szczegółowo omawiane problemy pojawiające się w terapii wraz z korektą pracy przez terapeutę, który na bieżąco modyfikuje zestawy ćwiczeń wg potrzeb. W razie potrzeby istnieje możliwość dodatkowej konsultacji ze specjalistą - logopedą, psychologiem, psychiatrą.
  Czas trwania wizyty: 1 h Koszt wraz z aktualizacją programu: 130 PLN

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

W terapii stosowane są m.in następujące metody pracy:

 • masaż logopedyczny wewnętrzny i zewnętrzny
 • elementy muzykoterapii
 • metody mechaniczne, substytucyjne i audiopedagogiczne
 • metoda uczulania miejsc artykulacji
 • elementy metody Dyna-Lingua
 • stymulacja językowa
 • usprawnianie komunikacji przez wprowadzanie metod wspomagających i alternatywnych

  W pracy z dziećmi autystycznymi, Zespołem Downa i innymi z problemami komunikacyjnymi wykorzystujemy m.in: Piktogramy, gesty, znaki do ręki , pisanie na komputerze i ręczne
  Czas trwania wizyty: 1h Koszt jednej wizyty: 60PLN

TERPIA PSYCHOLOGICZNA

Obejmuje spotkania indywidualne z psychologiem doświadczonym w pomocy osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju w trakcie których istnieje możliwość pracy m.in. w zakresie:

 • rozładowania napięcia emocjonalnego
 • technik relaksacyjnych
 • redukcji lęków
 • wsparcia w problemach szkolnych
  Czas trwania wizyty: 1h Koszt jednej wizyty: 60PLN

KONSULTACJE LEKARSKIE

Konsultacje prowadzi lekarz psychiatra lub neurolog dziecięcy Zakres oferowanych usług obejmuje, w zależności od potrzeb danej rodziny:

 • porady dot. zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych
 • opracowanie farmakoterapii
 • wskazówki dotyczące ewentualnej, pogłębionej diagnostyki etiologicznej
  Czas trwania pierwszej wizyty: 60 min Koszt: 100 PLN
  Czas trwania kolejnych wizyt: 30 min Koszt: 60 PLN

2. TERAPIA GRUPOWA

Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone są maksymalnie w pięcioosobowych grupach.

ZOSTAŃ PRZEDSZKOLAKIEM dla dzieci od 3 do 7 roku zycia.

 • dzieci uczą się bawić w grupie,
 • zauważac swoich rówieśników
 • współpracować
 • naśladować
 • rozwijać śwaidomośc siebie
 • treningu czystości i dbania o higienę osobistą

DOSKONAŁY UCZEŃ dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i Zespołem Downa w wieku szkolnym.

 • praca nad tożsamością;
 • "ja i świat"
 • nawiazywanie relacji;
 • praca nad teorią umysłu
 • rozwijanie umiejętności organizowania czasu wolnego;
 • rozwijanie asertywności;

POROZUMIERWNIE BEZ BARIER zajęcia z logopedą dla dzieci w grupach wiekowych.

Obejmują ocenę poziomu komunikacji dziecka, stymulowanie rozwoju mowy oraz doskonalenie językowych kompetencji społecznych poprzez zabawę i aktywność ruchową. Cele pracy dla danej grupy dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników.