SZKOLENIE - DZIECKO Z DYSFUNKCJĄ I AUTYZMEM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE - ZASADY I TECHNIKI PRACY EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNEJ

SZKOLENIE

Miejsce szkolenia:
LOBUS Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej, ul. B.Wildera 14 .
Trenerzy:
mgr Małgorzata Piętoń, psycholog, psychoterapeuta pracująca z dziećmi młodszymi i wieku szkolnym.
mgr Grażyna Kryjak-Lenart, pedagog specjalny , logopeda, provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johannesa.
Koszt: 210 zł
Termin : 05 listopada 2016 roku. SOBOTA Ilość godzin: 9 h dydaktycznych
Liczba uczestników: 20 osób (obowiązuje kolejność zgłoszeń)

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.
Temat:
DZIECKO Z DYSFUNKCJĄ I AUTYZMEM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE - ZASADY I TECHNIKI PRACY EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNEJ.

Uczestnicy:
Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych (klas zerowych i 1 – 3 ) oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych, pedagodzy specjalni, psycholodzy, nauczyciele wspomagający, asystenci.

Program szkolenia:

1. Jak rozpoznać całościowe zaburzenia rozwoju i inne problemy rozwojowe dziecka; wprowadzenie w problematykę.
2. Najczęściej deficytowe obszary w rozwoju dzieci – komunikacja, umiejętności społeczne, deficyty uwagi, motywacja, nadpobudliwość psychoruchowa, zahamowanie, lęk, zaburzenia SI, itp.
3. Orzeczenie o kształceniu specjalnym, a indywidualny program terapeutyczny – (etapy konstruowania programu terapeutycznego, wyznaczanie celów terapeutycznych).
4. Przystosowanie otoczenia - strukturalizacja – cele strukturalizacji, organizacja miejsca pracy, tworzenie przyjaznego środowiska w klasie/grupie, praca w oparciu o plany aktywności).
5. Podstawowe zasady pracy oraz dobór pomocy dydaktycznych, tworzenie kart pracy.
6. Prezentacja pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w terapii indywidualnej.
7. Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami - interpretacja i klasyfikacja zachowań niepożądanych u dzieci, radzenie sobie z agresją oraz autoagresją, autostymulacja, zachowania o charakterze seksualnym, inne zachowania niepożądane – jak pracować.
8. Zapoznanie z literaturą dotyczącą problematyki – gdzie szukać pomysłów do pisania programów i ćwiczeń z dzieckiem.
9. Rola rodziców we współpracy z placówką edukacyjną i w procesie terapeutycznym.
10. Indywidualne konsultacje z prowadzącymi.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie: 660 826 478 poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 do 17.00, drogą mailową pracownialobus@gmail.com lub osobiście w Poradni LOBUS od 8.00-17.00, Sucha Beskidzka,
ul. B.Wildera 14 (obok Biura Pracy)