SZKOLENIE nowe narzedzie diagnostyczne KORP

Wydawnictwo KOMLOGO http://www.komlogo.pl zaprasza na jednodniowe szkolenie dotyczące pracy z  

Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)

KORP jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć ewentualne opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju.

Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki badań są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałość decyduje o obiektywności diagnozy.

Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.

 

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

 

https://www.youtube.com/watch?v=SKkQdAswtyw

Temat:

KORP - narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku   od 1. m.ż. do 9. r.ż.

Prowadzący:

mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz

Forma:

Warsztat/szkolenie

Termin:

29.11.2014 r.

Godziny zajęć:

9.00 – 17.00

Miejsce:

Sucha Beskidzka

Cena:

330,00 zł

Organizator:

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka.Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej

Zgłoszenie

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka

Ul. Billy Wildera 14

34-200 Sucha Beskidzka

tel: 608 837 744

mail: pracownialobus@gmail.com

Zapisy droga mailowa i telefonicznie.

Prowadzące:

  • mgr Elżbieta Bogacz: psycholog, neurologopeda; pracuje w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci i w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym; posiada 20 letni staż pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami rozwojowymi,
  • mgr Anna Bogacz: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju; od 5 lat pracuje w szkole integracyjnej.