SZKOLENIE Terapia Ręki

Ośrodek ACentrum poprowadzi szkolenie w Poradni LOBUS w Suchej Beskidzkiej - TERAPIA RĘKI. Zajęcia poprowadzą - Wioletta Bartkiewicz i Aneta Giczewskiej. Podstawą programu jest traktowanie trudności dziecka w zakresie małej motoryki jako problemu tkwiącego w całym rozwoju psychoruchowym dziecka. Oznacza to, że pracując nad trudnościami manualnymi dziecka skupiamy się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki.Terapia ręki ma na celu usprawnianie tych funkcji percepcyjno – motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki.Uczestnicy szkolenia zapoznają się z wielopłaszczyznowym podejściem do tematu terapii ręki. Terapia Ręki to zagadnienie bardzo szerokie, czerpiące wiedzę z różnych dziedzin. Opiera się na rozwoju psychomotorycznym oraz prawach i regułach, które ten rozwój determinują. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat uprawniający do wykorzystywania poznanych technik w pracy terapeutycznej.
Miejsce szkolenia:
LOBUS Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej, ul. B.Wildera 14 .
www.pracownialobus.pl
Koszt: 430 zł
Termin : 19 – 20 listopada 2016 r.
Ilość godzin: 16 h dydaktycznych
Liczba uczestników: 20 osób (obowiązuje kolejność zgłoszeń)
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie: 660 826 478 poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 do 17.00, drogą mailową pracownialobus@gmail.com lub osobiście w Poradni LOBUS od 8.00-17.00, Sucha Beskidzka,
ul. B.Wildera 14 (obok Biura Pracy)

Terapia Ręki SZKOLENIE