TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W Pracowni LOBUS

 

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia przeznaczone dla dzieci wysokofunkcjonujących  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera oraz dzieci z trudnościami w kontaktach społecznych na innym podłożu, których umiejętności społeczne wymagają wsparcia.

Zajęcia rozpoczynają się od 19.03.2015

Zapisy w sekretariacie LOBUSa.                                      tel : 608 837 744

W małej grupie terapeutycznej ( 4-5 osób)  dzieci mają okazję ćwiczyć adekwatne zachowania społeczne oraz uczestniczyć w modelowanych przez terapeutę interakcjach w celu przygotowania do funkcjonowania w środowisku szkolnym i rówieśniczym.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy nabywają umiejętności społeczne niezwykle przydatne w radzeniu sobie ze swoimi problemami, uczą się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. tego, jak czekać na swoją kolej, jak umiejętnie przegrywać w grach rówieśniczych, jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch doświadczonych terapeutów (psychologa  i pedagoga specjalnego), dodatkowo grupę będą wspomagać wolontariusze.

Głównymi celami programu są:

  • Poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
  • Zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych (odbywa się to poprzez rozłożenie każdej umiejętności na podstawowe kroki i zdobycia umiejętności zastosowania tej wiedzy w przebiegu konkretnego zachowania w praktyce społecznej);
  • Zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny;

Zajęcia będą odbywać się w oparciu o program  z wykorzystaniem następujących metod:

  • Treningu Umiejętności Społecznych Goldsteina oraz program "I am Special" Vermeulena;
  • pedagogice zabawy i terapii zabawowej;
  • elementach metody behawioralnej;
  • elementach programów treningowych w zakresie teorii umysłu (Program Hadwin, Howlin i Barona-Cohena; Program Steernemana; program autorski);
  • metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
  • metodzie Social Story Carol Gray ("Historyjki społeczne") i innych.

PROGRAM UCZY DZIEWIĘCIU PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI:

• Zawierania znajomości
• Słuchania
• Zadawania pytań
• Odmawiania
• Inicjowania rozmowy
• Dyskutowania
• Reagowania na krytykę
• Wyrażania krytyki
• Radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów.

Grupa terapeutyczna jest grupa zamkniętą – po rozpoczęciu zajęć nie mogą do niej dołączać nowi uczestnicy.

Przewidziano kilka etapów nauczenia dla każdej z umiejętności społecznych, będącej przedmiotem ćwiczenia oraz do przeprowadzania treningu związanego z ekspresją emocji:

ZAWIERANIE ZNAJOMOŚCI Z OSOBAMI DOROSŁYMI

• Podejdź do drugiej osoby;  Popatrz na nią;  Podaj jej rękę;
• Powiedz swoje imię głośno i wyraźnie;
• Słuchaj uważnie imienia drugiej osoby.

ZAWIERANIE ZNAJOMOŚCI Z DZIEĆMI

• Podejdź do dziecka; Popatrz na nie;
• Powiedz „cześć" w miły sposób;
• Powiedz swoje imię głośno i wyraźnie;
• Słuchaj uważnie imienia.

SŁUCZANIE

• Popatrz na drugą osobę;
• Słuchaj, co ona mówi;
• Nie przerywaj;
• Zapytaj o to, czego nie rozumiesz;
• Powiedz, co o tym myślisz;

ZADAWANIE PYTAŃ
• O co chcesz zapytać? (Świadomość);
• Czy możesz o to zapytać teraz?
• Popatrz na drugą osobę;
• Powiedz, że chciał(a)byś o coś zapytać;
• Zapytaj w jasny sposób, wyraźnie;
• Wytłumacz dlaczego zadajesz to pytanie;
• Uważnie słuchaj odpowiedzi;
• Powiedz, co o tym myślisz /jaka jest Twoja opinia / reakcja;

 INICJOWANIE ROZMOWY

• Czy możesz teraz zainicjować rozmowę? (Świadomość);
• Popatrz na drugą osobę;
• Mów o czymś, co oboje widzicie lub słyszycie;
• Obserwuj, co robi druga osoba;
• Słuchaj, co mówi druga osoba;
• Czy możecie dalej rozmawiać, czy nie? (Świadomość);

ODMAWIANIE

• Popatrz na drugą osobę; Uważnie posłuchaj pytania; Powiedz, czego nie rozumiesz
• Powiedz wyraźnie, ale uprzejmie 'nie; Wyjaśnij dlaczego mówisz nie;
• Nie poddawaj się;

EMOCJE

Ćwiczenie wstępne: rozpoznawanie wyrażania emocji za pomocą środków; werbalnych i niewerbalnych: ćwiczenia „na żywo"; fotografie / obrazki; przykłady na video.

Wyrażanie emocji:

Gniew
• Popatrz na drugą osobę;
• Powiedz spokojnie, że jesteś zły/a;
• Powiedz, dlaczego jesteś zła/y;
• Obserwuj reakcję drugiej osoby;
• Wysłuchaj, co mówi druga osoba;

Rozczarowanie
• Dlaczego jesteś rozczarowany/a? (Świadomość);
• Popatrz na drugą osobę;
• Powiedz, co cię rozczarowało;
• Powiedz, dlaczego jesteś rozczarowany/a;
• Wysłuchaj, co mówi druga osoba;
• Spróbujcie wspólnie znaleźć rozwiązanie;

Mówienie komplementu
• Co Ci się podoba u drugiej osoby? (Świadomość);
• Popatrz na drugą osobę;
• Powiedz, co Ci się w niej podoba;
• Obserwuj jej reakcję;
• Wysłuchaj, co ma do powiedzenia;

Reagowanie na krytykę
• Popatrz na drugą osobę;
• Słuchaj uważnie, zachowaj spokój;
• Powiedz, czego nie rozumiesz;
• Powiedz, z czym się zgadzasz;
• Powiedz, z czym się nie zgadzasz;
• Wyjaśnij, jak to się stało;
• Powiedz, co masz zamiar z tym zrobić;

Wyrażanie krytyki
• Z czym się nie zgadzasz? / Co Ci się nie podoba? (Świadomość);
• Popatrz na drugą osobę;
• Powiedz, że chcesz coś powiedzieć;
• Powiedz grzecznie, z czym się nie zgadzasz (albo co Ci się nie podoba);
• Posłuchaj, co druga osoba ma do powiedzenia;
• Zapytaj, co ma zamiar z tym zrobi;