Zajęcia DOGOTERAPIA

18. lutego 2014 r. wtorek - odbędą się zajęcia z psem w naszym przedszkolu.

Pierwsza grupa godzina 10.00                                                      Druga grupa  godzina 11.00

 

Zajęcia poprowadzi Pani rehabilitant i dogoterapeuta mgr Katarzyna Nowicka-Katra

 

Pies terapeuta to BREGO, rasy Golden Retriever

 

               Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rehabilitacji, terapii i rozwoju z udziałem odpowiednio wyszkolonych lub wyselekcjonowanych psów. Zajęcia mogą mieć charakter rekreacyjny, edukacyjny lub terapeutyczny.

 Poprzez dogoterapię możemy:

  - rozwijać mowę i wzbogacać słownik,

  - przełamywać lęk,

  - rozwijać funkcje poznawcze,

  - stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację, koordynację ruchów oraz  orientację  

    przestrzenną,

  - rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe,

  - stymulować pracę mięśni poprzez wykonywanie ćwiczeń ruchowych,

  - budować poczucie własnej wartości, pewności siebie i bezpieczeństwa,

  - podnosić aktywność, uczyć samodzielności i odpowiedzialności,

  - łagodzić stres, samotność,

  - rozwijać spontaniczną aktywność,

  - motywować i mobilizować do podejmowania działań,

  - uczyć właściwych postaw w stosunku do zwierząt,

  - uczyć zasad bezpiecznego postępowania z psami,

  - budować więzi emocjonalne u osób z trudnym kontaktem.

Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii
i poprawę samooceny.

Zapisy w recepcji LOBUSa lub pod numerem telefonu 608 837 744